Trochu světla do Temna

27May

19:30

V přednášce se seznámíme s některými jazykověhistorickými fakty o češtině a vztahu jejích mluvčí k němčině, zejména se soustředíme na období od bitvy na Bílé hoře do národního obrození. Ukážeme si některé detaily poněmčování českého národa a také odporu proti němu, a stručně se seznámíme s činností několika osobností té doby (Bohuslava Balbína, Antonína Koniáše aj.). Na základě toho pak budeme uvažovat o tom, jaká byla příčina tohoto poněmčování, proč nastalo, zda bylo výsledkem nějakého jazykového útlaku a obecně s tím, kdo za toto poněmčování nese jaký díl odpovědnosti. V rámci závěrečného shrnutí se budeme věnovat i problematice užívání cizích slov v současnosti. Přednáší: doc. RNDr. Karel Oliva

Vstupné Kč 150