Rudolf Jedlička – zapomenutý velikán české medicíny (nar. 20. 2. 1869), Petr Hora Hořejš

28Úno

19:30

Snad jen příslušníci starší generace si jeho jméno spojí se založením proslulého Jedličkova ústavu pro fyzicky postižené děti a válečné invalidy (1914).  Navzdory naší pomíjivé paměti patří velkomyslný filantrop všestranný lékař a krajně obětavý humanista k mravním vzorům české vědy podobně jako v jiném oboru arch. Josef Hlávka. Životní drama MUDr. Rudolfa Jedličky se uzavřelo předčasně, v jeho pouhých 57 letech, ale nemohlo skončit jinak: vše, co mu patřilo, odkázal svým pacientům. Jeho lidský příběh má takřka biblické rozměry.    

Vyprávění o mecenáši a lékaři MUDr. R. Jedličkovi bude zpestřeno dokumentárním filmem

Přednáší: Petr Hora Hořejš

Vstupné Kč 150

Na tuto akci je 0 volných míst , ale můžete se zaregistrovat na čekací listinu jako náhradníci.