Komunisti proti vojákům, vojáci proti komunistům – Eduard Stehlík

17Jun

19:00

Nástup komunistického režimu v Československu, ke kterému došlo v únoru 1948, znamenal hluboký zásah do všech oblastí života naší republiky. A armáda pochopitelně nemohla být výjimkou. Již v březnu a dubnu 1948 ji muselo opustit 27 generálů a dalších 813 vysokých důstojníků. Většinou výjimečných osobností, které za svobodu naší země bojovaly v obou světových válkách. Následná vlna čistek, jejichž obětí se stalo na dva tisíce vojáků Pz povolání, proběhla od května 1948 do února 1949. Ani ta však nebyla poslední. V letech 1948-1953 bylo totiž z celkového počtu 13 112 důstojníků téměř 4 000 propuštěno z politických důvodů, dalších takřka tisíc odsouzeno k vysokým trestům odnětí svobody včetně doživotí, 28 popraveno na základě vykonstruovaných obvinění (mezi nimi i známý generál Heliodor Píka), téměř 500 bylo odesláno do táborů nucených prací a na 2 500 bylo nuceně vystěhováno do přikázaných míst. Kolik vojáků v té době opustilo republiku a odešlo za hranice, aby se v exilu (mnozí již třetím!) zapojili do odboje proti komunistické totalitě, však již pravděpodobně nikdo nespočítá. Stejně tak víme velice málo o tom, že mnozí z nich na poli zpravodajském, tak i se zbraní v ruce vykonali pro návrat demokracie do naší země opravdu mnoho. Právě těmto tématům, o kterých se dodnes jen velice málo hovoří (pokud vůbec), bude 30. března 2020 věnována přednáška vojenského historika plukovníka dr. Eduard Stehlíka.

Vstupné Kč 150

Na tuto akci je 0 volných míst , ale můžete se zaregistrovat na čekací listinu jako náhradníci.