Čas psychopatů

07May

19:30

Slovo psychopat sice bylo vypuzeno z odborného slovníku, nicméně je libozvučné, a tak není divu, že jsou mnozí, kteří dbají o to, aby nezapadlo. Počínaje pionýrem Herveyem Cleckleyem až po profesora Radka Ptáčka. Odborníci v této oblasti na pomezí psychopatologie by rádi termín psychopat rezervovali pro přibližně jedno procento našich bližních, jejichž zásadní odlišností je absence strachu: ten si totiž neuvědomují a ani neprožívají, což přináší zcela jiné vnímání souvislostí, prožívání, tvorbu hodnot a jednání. Zkuste si na chvíli představit, že absolutně nevíte, co je to strach, a máte-li slušnou fantazii, dopracujete se na základě této vlastnosti záhy k pocitu omnipotence neboli všemohoucnosti. Navíc, chybí-li strach či tréma, umožňuje to provádět vše bezchybně s robotickou přesností, jste také přitažliví pro své okolí, nebojíte se riskovat, nebojíte se ničeho a můžete tedy vše! A navíc se nepotíte, a tím pádem ani nevydáváte "varovný zápach", takže jste pro své okolí charismatický člověk, za nímž ovce rádi kráčí třeba až na porážku ... A teď už jde jen o to, kolik v sobě máte agrese, asociálních a antisociálních choutek, prvků a osobnostních charakteristik, jak moc jste hamižní a kolik vzrušení v té věčné nudě beze strachů potřebujete: zda vám stačí pašovat koks nebo potřebujete pro povyražení krást, vraždit, hrát na burze o miliony, či naopak zachraňovat ohrožené, dobývat vesmír, šířit víru či operovat mozek. No a pak nezbývá než udělat několik exkurzí do našich dějin, abychom se podívali, alespoň na některé z těchto psychopaticky založených jedinců a role, ať kladné či záporné si zahrály. Není náhodou, že až na výjimky jim patřily ty nejvyšší příčky na společenském žebříčku, a ať už v tom hrála roli u knížat a králů dědičnost, anebo se sami vypracovali na pomyslný vrchol společenské pyramidy, jak se hezky říká "od píky". Přednášejí: MUDr. Radkin Honzák, PhDr. František Honzák

Vstupné Kč 180

Na tuto akci je 0 volných míst , ale můžete se zaregistrovat na čekací listinu jako náhradníci.